Poziv za dostavu ponuda – kante za otpad

Greben Brela

Poziv za dostavu ponuda – kante za otpad

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da dostave ponude za kante – spremnike za miješani komunalni otpad po sljedećoj specifikaciji:

Kante za miješani komunalni otpad 80 litara: 150 komada

Kante za miješani komunalni otpad 120 litara: 300 komada

Kante za miješani komunalni otpad 240 litara: 200 komada

Kontejneri za miješani komunalni otpad 1100 litara: 10 komada

Ponude možete dostaviti e-mailom ili poštom

Greben Brela d.o.o.