Plan nabave

Plan nabave 2023

Plan nabave 2022

Plan nabave 2021

Plan nabave 2020

Plan nabave 2019

Plan nabave 2018

Postupci u tijeku

nema postupaka u tijeku

Završeni postupci

Sustav kontrole i naplate parkiranja

Naručitelj: Greben Brela d.o.o. – za komunalne djelatnosti
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Sustav kontrole i naplate parkiranja,
broj objave: 2018/S 0F2-0004214.

Rok za dostavu ponuda: 12.03.2018 u 12:00

Odluka o početku postupka

Odluka o odabiru

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Pozivi za dostavu ponuda

Kante za otpad

Evidencija ugovora

Ugovori 2022

Ugovori 2021

Ugovori 2020

Ugovori 2019

Ugovori 2018

Ugovori 2017

Ugovori 2016

Ugovori 2015

Ugovori 2014