Poziv za dostavu zamolbi za parking mjesta

Poziv za dostavu zamolbi za parking mjesta

Greben Brela d.o.o. poziva zainteresirane građane i pravne subjekte u Općini Brela kojima je potrebno sezonsko parking mjesto da dostave zamolbe za parking mjesta pod upravljanjem Greben Brela d.o.o.

Zamolbe se mogu preuzeti na web stranicama www.greben-brela.hr i dostaviti osobno ili na e-mail: grebenbrela@gmail.com ili preuzeti i popuniti osobno u prostorijama Greben Brela d.o.o.

Za više informacija obratite se na e-mail grebenbrela@gmail.com
ili na mobitel 095 30 00 011

zamolba za dodjelu parking mjesta

zamolba za dodjelu parking mjesta