Prigovori i reklamacije

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14 i 110/15), obavještavamo potrošače da prigovor na naše usluge mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

GREBEN BRELA d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Trg žrtava Domovinskog rata 1
21322 Brela

ili elektronskim putem na e-mail:

grebenbrela@gmail.com

te na mjestu pružanja usluga u evidenciju prigovora

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora