Usluge na javnim parkiralištima

U ljetnom razdoblju Greben Brela d.o.o. organizira i vrši naplatu parkinga, sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja Općine Brela.

Greben Brela d.o.o. upravlja parkingom kod crkve Gospe od Karmela, te parkingom unutar plaže i park šume Rat, za što posjeduje koncesijsko odobrenje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim kulturnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja