Eko-odbor u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Brela

Greben Brela

Eko-odbor u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Brela

U petak, 24.11.2017. u 13,30 sati u prostorijama Osnovne škole održana je konstituirajuća sjednica
eko-odbora.
Petar Pervan, direktor Greben Brela d.o.o. sudjelovao je kao jedan od članova-predstavnika lokalne
zajednice.
Na sjednici je usvojen godišnji plan i program rada Eko-škole.
Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava
svakodnevni život učenika i djelatnika Eko-škole i obnova statusa Eko-škole.
Kao i dosada, Greben Brela d.o.o. će biti na raspolaganju našoj školi u raznim projektima.