O nama

Greben Brela d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti na području Općine Brela. Vlasnik i osnivač društva je Općina Brela, za čije potrebe Greben Brela d.o.o. obavlja različite poslove.

Greben Brela d.o.o. djeluje od 1996. godine, od kada je i upisano u sudski registar.

Osnovne djelatnosti društva su:

  • – Prikupljanje, prijevoz i deponiranje otpada
  • – Održavanje čistoće
  • – Održavanje javnih površina
  • – Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova
  • – Djelatnost održavanja javne rasvjete
  • – Prijevoz za vlastite potrebe
  • – Sitni mehaničarsko-bravarski radovi i popravci
  • – Građevinski radovi manjeg obima
  • – Usluge na javnim parkiralištima
  • – Privez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata.

 

Osoba ovlaštena za zastupanje društva je direktor društva. Direktor društva zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Direktor društva bira se na mandatno razdoblje. Direktor društva od 10. veljače 2014. je Petar Pervan, dipl. inf.

Greben Brela d.o.o. zapošljava 13 stalnih zaposlenika. Prema sistematizaciji iz travnja 2015. to su: rukovoditelj računovodstva, blagajnik, voditelj javne čistoće i građevinskih poslova, voditelj voznog parka i tehničko-servisnog pogona, voditelj lučice, građevinski djelatnik (2 zaposlenika), vozač, djelatnik javne čistoće (3 zaposlenika), električar i nadzornik.

Pored stalnih zaposlenika, Greben Brela d.o.o. dodatno sezonski zapošljava voditelja parking službe i djelatnike na parkingu za potrebe rada parking službe, te veći broj djelatnika javne čistoće za potrebe prikupljanja otpada, čišćenja i održavanja javnih površina.