ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Dana 30. siječnja 2018. na sjednici Općinskog vijeća Općine Brela donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Ova odluka donosi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Ovom odlukom obvezuje se uspostava naplate odvoza otpada po volumenu do 01.11.2018. i propisani su načini pružanja usluge prikupljanja različitih vrsta otpada. Pripadajući dokument uz odluku su i Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge.

ODLUKA

OPĆI UVJETI